Om Oss

Vi är ett byggbolag som har sitt säte i Göteborg, vår ambition är att vara ett heltäckande byggbolag. Vi är nästan ett komplett byggföretag som har medarbetare med lång branscherfarenhet och har den bredd och den kompetens som behövs för att klara kvalificerade uppdrag.

Det vi saknar inom vårt eget lag kompletterar vi genom att använda oss utav vårt breda kontaktnät där vi tar hjälp av våra underentreprenörer för att utföra samtliga moment med högsta kvalitet. 

Vårt mål är att genom högklassiga tjänster, engagerad personal och goda kundrelationer erbjuda byggservice som överträffar dina förväntningar.
 

Vi arbetar efter de byggnormer som är uppsatta för de arbeten vi utför och går igenom arbetet grundligt med beställare så bägge parter är överens om förväntningar och utförande.
Att alltid ha rätt man på rätt plats är något vi jobbar för och strävar alltid efter att bygget går i mål efter den kostnadsbild och tidsram som är uppsatt från början.